Pārdošanas nosacījumi

 1. Vispārīgie nosacījumi

  1. Pārdošanas nosacījumi ir spēkā starp Fertago.ee interneta veikala klientiem (turpmāk – Klients) un «Fertago» OU (turpmāk – Fertago.ee) saistībā ar tiesībām un pienākumiem, kas rodas, iegādājoties preces.
  2. Reģistrējoties par Fertago.ee lietotāju un/vai iegādājoties preces, tiek piemēroti šī līguma nosacījumi un no Igaunijas Republikas tiesību aktiem izrietošās tiesības un pienākumi.
  3. Fertago.ee patur tiesības veikt pārdošanas cenu un pārdošanas nosacījumu izmaiņas. Šīs izmaiņas tiek atspoguļotas tīmekļa vietnē Fertago.ee.
 2. Pirkuma līguma spēkā stāšanās

  1. Fertago.ee pārdod un Klients iegādājas interneta veikalā piedāvātās preces.
  2. Starp Fertago.ee un Klientu noslēgtais pirkuma līgums stājas spēkā, kad «Fertago» OU norēķinu kontā ir ieskaitīta pēc pasūtījuma apstiprinājuma apmaksājamā summa.
  3. Noformējot pasūtījumu Fertago.ee interneta veikalā un veicot maksājumu, Klients apstiprina, ka ir iepazinies ar pārdošanas nosacījumiem un tos akceptē.
 3. Cenas

  1. Visas Fertago.ee interneta veikalā norādītās cenas ir eiro, un tajās ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.
  2. Fertago.ee patur tiesības koriģēt cenas. Ja klients ir iesniedzis savu pasūtījumu pirms cenu grozījumu spēkā stāšanās, tad attiecībā uz viņu ir spēkā tā cena, kas bija atspoguļota rēķinā pasūtījuma noformēšanās brīdī. Klientam nav tiesību prasīt cenas starpības atlīdzināšanu.
 4. Pasūtījuma noformēšana un samaksas veikšana par precēm

  1. Veicot maksājumu, Klients var izvēlēties viņam piemērotu maksāšanas veidu: Ar priekšapmaksu vai banku saitēm.
   Iespējams norēķināties ar šādām Igaunijas banku saitēm: Swedbank, SEB, Luminor, Danske, LHV, Coop, Pocopay un Liisi ID.
   Iespējams norēķināties ar šādām Somijas banku saitēm: Aktia, Ålandsbanken, Danske, Handelsbanken, Nordea, Oma Säästopankki, Pohjola, POP Pankki, S-Pankki, Säästopankki
  2. Iespējams norēķināties ar šādām Latvijas banku saitēm: Swedbank, SEB, Luminor, Citadele
   Iespējams norēķināties ar šādām bankas kartēm: Visa, Mastercard, Maestro
   Samaksas veikšana notiek ārpus Fertago.ee interneta veikala vietnes ar «Maksekeskus» AS starpniecību. Fertago.ee interneta veikalam nav piekļuves klienta bankas un kredītkartes informācijai. Pēc maksājuma veikšanas, lūdzu, noteikti nospiediet uz „Atpakaļ pie pārdevēja”. Maksājumi tiek veikti eiro.
   Pasūtījuma apstiprināšanai klients samaksā 100% no pasūtījuma summas.
  3. Pirkšanas līgums tiek uzskatīts par noslēgtu, un tiek uzsākta pasūtījuma izpilde tūlīt pēc tam, kad Klients ir samaksājis 100% no pasūtījuma summas.
  4. Kuponi – Dažādu kampaņu ietvarā piedāvājam klientiem atlaižu kuponus. Ar kuponiem dalāmies jaunumu vēstulēs, sociālajos medijos (Facebook), mājaslapā. Kupona izmantošanas nosacījumi un derīguma termiņš ir sniegts pie katra atlaižu kupona atsevišķi.
 5. Piegāde

  1. Pēc pirkuma līguma spēkā stāšanās (kad Klients ir apmaksājis rēķinu) Fertago.ee uzsāk pasūtījuma izpildi un piegādā preci termiņā, kas norādīts pie preces.
  2. Fertago.ee tīmekļa vietnē norādītie piegādes termiņi ir spēkā no rēķina apmaksas brīža.
  3. Galamērķa vai norunātā laika izmaiņu gadījumā Klientam pirms preces piegādes ir pienākums par to nekavējoties paziņot Fertago.ee.
  4. Pasūtījuma laikā iesniegto ziņu precizitāte un patiesums novērš kavējumus un pārpratumus preces piegādē. Fertago.ee neatbild par produktu piegādes nokavējumu un pārpratumiem gadījumā, ja kavēšanās vai pārpratums radies, jo, noformējot pasūtījumu, Klients nav iesniedzis precīzas ziņas.
  5. Transportēšanas laikā bojāta sūtījuma gadījumā, kad bojājumus ir guvusi prece, bet ne iepakojums, bojātā prece tiks aizvietota. Ja preci nav iespējams aizvietot, tad piedāvājam bojātās preces izmaksas atlīdzināšanu.
  6. Parasti produkti sasniedz klientus 7-10 darbdienu laikā. Precīzāks piegādes laiks ir norādīts pie katra produkta. Mūsu loģistikas partneri ir AS «Eesti Post», «Itella Estonia» OÜ, «DPD Eesti» AS
 6. Tiesības atgriezt preci

  1. Saskaņā ar Igaunijas Republikas Saistību tiesību likuma (STL) 56.p. 1.daļu privātpersonai ir tiesības atteikties no līguma 14 dienu laikā no preces saņemšanas.
  2. Atdotā prece nedrīkst būt lietota, bojāta un tai ir jāatrodas orģinālajā iepakojumā.
  3. Preces atdošanas izmaksas sedz klients (maks. 10€, STL 194.p. 4.d.), izņemot gadījumā, ja prece tiek atdota tāpēc, ka tā neatbilst pasūtījumam vai ir brāķis.
  4. Atdodot preci, 14 dienu laikā no preces saņemšanas ir jāiesniedz preces atdošanas iesniegums, nosūtot to uz e-pasta adresi info@fertago.ee. Atdošanas iesniegumā ir jānorāda Klienta vārds, preces nosaukums un atdošanas iemesls.
  5. Nauda par atdoto preci tiek Klientam atmaksāta pēc atdotās preces pārbaudes, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā.
 7. Pretenziju iesniegšanas kārtība

  1. Saskaņā ar Saistību tiesību likumu Klientam ir tiesības iesniegt pretenzijas par preces neatbilstību līguma nosacījumiem 2 gadu laikā no preces saņemšanas. Defekta gadījumā, kas radies pirmo sešu mēnešu laikā, tiek pieņemts, ka tas eksistēja iegādes brīdī, un defekta raksturs ir jānoskaidro pārdevējam.
  2. Atklājoties preces defektam, Klients apņemas par problēmu paziņot Fertago.ee uz e-pasta adresi info@fertago.ee un iesniegt šādu informāciju: vārds, kontaktinformācija un preces defekts. Attiecīgajam iesniegumam ir jābūt nosūtītam, vēlākais, 2 mēnešu laikā no defekta atklāšanas.
  3. Fertago.ee nav atbildīgs par:
   • Preces bojājumiem, kas radušies Klienta vainas vai nolaidības dēļ
   • Par defektiem, kas radušies preces neatbilstošas izmantošanas rezultātā
   • Par preces dabisko fizisko nolietojumu pareizas izmantošanas gadījumā.
 8. Atbildība un nepārvarama vara

  1. Fertago.ee atbild Klienta priekšā un Klients atbild Fertago.ee priekšā par zaudējumiem, kas radušies otrai pusei šo nosacījumu pārkāpšanas rezultātā, Igaunijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos un apmērā.
  2. Fertago.ee nav atbildīgs par Klientam radītajiem zaudējumiem vai par preces piegādes aizkavēšanos, ja zaudējumi vai preces piegādes aizkavējums ir radies apstākļu dēļ, kurus Fertago.ee nevarēja ietekmēt vai paredzēt.
 9. Privātums

  1. Izmantojot Fertago.ee tīmekļa vietni, Klients dod Fertago.ee skaidru un apzinātu piekrišanu savu personas datu apstrādei.
  2. Fertago.ee izmanto Klienta iesniegto informāciju vienīgi Klienta pasūtījuma izpildei un neatklāj to trešajām personām.
  3. Fertago.ee ir uzņēmies pienākumu aizsargāt klientu un lietotāju privātumu. Pamatojoties uz to, esam izstrādājuši šīs privātuma politikas principus, kas nosaka klienta datu vākšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un saglabāšanu. Mūsu darbība internetā atbilst visām attiecīgajām darbībām un atbilstošajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem un Igaunijas Republikas likumiem. Atliciniet nedaudz laika un iepazīstieties ar mūsu privātuma priPersonas datu vākšana un izmantošana
   Personas dati ir dati, kurus Fertago.ee vāc ar personu noslēgta līguma izpildei vai saziņai ar šo personu.
   Pastāvīgo klientu personu datu vākšana var notikt sekojošos veidos:
   • iesniedzot kontaktinformāciju (tajā skaitā vārdu, personas kodu, pasta adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, vēlamo sazināšanās metodi) mūsu tīmekļa vietnē
   • tīmekļa vietnes izmantošanas laikā, saglabājot informāciju klienta kontā, vai ar sīkdatņu (cookies) starpniecību
   • saglabājot personas kontaktinformāciju vai ziņas par pirkumu pirkuma vai pasūtījuma veikšanas laikā mūsu veikalā vai interneta veikalā. (Fertago.ee var lūgt noteiktās mājaslapas vietās brīvprātīgi iesniegt personas datus un personīgo informāciju. Prasītie personas dati var ietvert vārdu, adresi, pasta indeksu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un citas ziņas.)Citu datu vākšana
   Mēs vācam arī ar personu nesaistītus datus – datus, kurus nevar sasaistīt ar kādu noteiktu personu (dzimumu, vecumu, valodas izvēli, atrašanās vietu).
   Mēs varam vākt arī datus par vispārinātām klientu darbībām mūsu veikalos un tīmekļa vietnē. Šie dati tiek apkopoti un izmantoti ar mērķi sniegt klientiem noderīgāku informāciju, kā arī lai mēs uzzinātu, kādas tīmekļa vietnes daļas, preces un pakalpojumi ir klientiem vissaistošākie. Apkopotie dati šajā privātuma politikā tiek uzskatīti par ar personu nesaistītiem datiem.

   Savākto personas datu izmantošana
   Ar savākto personas datu palīdzību varam informēt klientus par Fertago.ee jaunumiem, kampaņām un gaidāmajiem notikumiem. Ja Klients vairs nevēlas saņemt mūsu jaunumus vai ziņojumus par interesējošajām precēm, viņš jebkurā laikā var atteikties no to saņemšanas. Savāktos personas datus mēs izmantojam arī preču piegādei un klienta priekšā uzņemto saistību izpildei.
   Klientu labākai apkalpošanai Fertago.ee var atklāt informāciju par atsevišķiem lietotājiem trešajai pusei, kura sniedz Fertago.ee pakalpojumus un ir ar līgumu apņēmusies nodrošināt saņemtās informācijas konfidencialitāti. Trešā puse, piemēram, ir mūsu partneris, kura uzdevums ir interneta veikalā pārdošanā esošo preču transportēšana – – AS Eesti Post, Itella Estonia OÜ, DPD Eesti AS

   Savākto personas datu grozīšana
   Personu datus, kas savākti klienta identificēšanai un saziņai, var redzēt, grozīt un papildināt mūsu tīmekļa vietnes sadaļā «Mana informācija».
   Ja mainās e-pasta adrese (Fertago.ee tīmekļa vietnes lietotājvārds), tad lūdzam par to mūs informēt, jo klientam pašam nav iespējams to mainīt.

   Pierakstīšanās jaunumiem

   Jaunumiem iespējams pierakstīties mūsu mājas lapas pop-up logā. No jaunumu saņemšanas ir iespējams atteikties, izmantojot katras jaunumu vēstules beigās esošo linku. Tāpat var rakstīt uz adresi info@fertago.ee

   Personas datu aizsardzība
   Klienta personas datu aizsardzībai Fertago.ee īsteno visus piesardzības pasākumus (tai skaitā administratīvos, tehniskos un fiziskos). Piekļuve datu mainīšanai un apstrādei ir tikai šim nolūkam pilnvarotām personām.

   Drošība
   Visi klienta dati, kas tapuši zināmi Fertago.ee interneta veikala apmeklēšanas un pirkumu veikšanas gaitā, tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju. Šifrētais datu pārraides kanāls ar bankām nodrošina pirkuma veicēja personas datu un bankas rekvizītu drošību.

   Privātuma politikas nosacījumi un grozījumi
   Izmantojot mūsu tīmekļa vietni, jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar šiem principiem un nosacījumiem, kā arī piekrītat tiem. Mēs paturam tiesības nepieciešamības gadījumā grozīt privātuma politikas vispārējos nosacījumus, par to informējot visus pastāvīgos klientus.
   Saistībā ar visiem jautājumiem vai problēmām, kas attiecas uz privātuma politiku vai datu apstrādi, lūdzam ar mums sazināties, rakstot uz adresi info@fertago.ee.

 10. Citi nosacījumi

  1. No šo nosacījumu izpildes izrietošās nesaskaņas un strīdus puses, pirmkārt, risina pārrunu ceļā. Ja no Līguma izrietošos strīdus neizdodas atrisināt pusēm pārrunu ceļā, tad Klientam ir tiesības savu tiesību aizsardzības nolūkā griezties Patērētāju tiesību pārvaldē vai tiesā. Fertago.ee ir tiesības savu tiesību aizsardzības nolūkā griezties tiesā.