Preču atdošana

  • Precēm, kas pirktas Fertago.ee interneta veikalā, attiecas Igaunijas Republikas likumos paredzētā garantija un atdošanas kārtība.
  • Atbilstoši saistību tiesību likuma 56. pantam attiecībā uz privātpersonas iegādātu preci ir spēkā preču atdošanas tiesības 14 dienu laikā, sākot no preces saņemšanas.

Preces atdošana vai apmaiņa:

  • Klientam par vēlmi atdot preci ir jāpaziņo 14 dienu laikā no preces saņemšanas brīža, rakstot uz e-pasta adresi info@fertago.ee
  • Atdotā prece nedrīkst būt lietota, bojāta un tai ir jāatrodas orģinālajā iepakojumā.
  • Preces atdošanas izmaksas sedz klients (maks. 10€, STL 194.p. 4.d.), izņemot gadījumā, ja prece tiek atdota tāpēc, ka tā neatbilst pasūtījumam vai ir brāķis.
  • «Fertago» OU atmaksā klientam naudu 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas.
  • Atdot nevar preces, kuru izmantošanu (vai neizmantošanu) nav iespējams pārbaudīt.
  • Iespējamu pretenziju gadījumā lūdzam sūtīt e-pastu uz adresi info@fertago.ee. Nosūtītajā vēstulē lūdzam pēc iespējas precīzāk aprakstīt pretenzijas būtību, neaizmirstot norādīt kontaktinformāciju. Ar pretenzijas iesniedzēju sazināsimies 3 darbadienu laikā.
  • Klientam ir iespējams griezties Patērētāju aizsardzības pārvaldes Patērētāju sūdzību komisijā, kura ir kompetenta atrisināt no līguma izrietošus strīdus, ja strīda pamatā esošās preces izmaksas pārsniedz 20€ (sūdzības izskatīšana komisijā ir bez maksas).